Controle

Controle

Niet medicamenteus

 • Therapietrouw;
 • Leefstijl;

Medicamenteus: effect behandeling, compliance en bijwerkingen
Na start behandeling:

 • Lipiden: controle na 3 maanden;
 • Bloeddruk: controle Kreat / K / NA / CKD-EPI na 1 week (5).

Indien de streefwaarden niet behaald worden, volg het stappenplan uit de NHG standaard, alvorens te verwijzen naar een internist:

 • Controle op therapietrouw, leefstijlfactoren;
 • Uitsluiten bloeddrukverhogende aandoeningen;
 • Intensivering medicamenteuze therapie.
NB. Bij oplopend Kreat (> 20 %) of een CKD-EPI daling van 20% t.o.v. de baseline (of oplopende trend(: telefonische of elektronische consultering (telenefrologie), of eventueel verwijzing naar de internist (4)


Bij ingestelde patiënten:

 • Jaarlijks: Kreat / Na / K / CKD-EPI / micro albumine/kreatinine ratio / glucose nuchter.
 • Jaarlijks cholesterolpakket. Indien na 3 bepalingen onderstaande voorwaarden gelden, kan volstaan worden met jaarlijkse bepaling van alleen het LDL, en 1x per 5 jr het totale cholesterolpakket:
  • HDL > 0.9;
  • Triglyceriden < 2.5 (6);
  • HbA1c < 65 bij patiënten < 70 jaar (7);
  • HbA1c < 75 bij patiënten > 70 jaar;
  • Geen significante gewichtstoename.

(5) Bij gebruik ACE remmers, AT2 antagonisten of diureticum. Dit is conform de LTA nierfalen en de richtlijn van de Nederlandse federatie van Nefrologie. Indien er problemen ontstaan bij de medicamenteuze behandeling gebeurt dit vrijwel altijd binnen 3-5 dagen.
(6) Een hoog TG maakt LDL minder betrouwbaar. Patiënten met verhoogd TG obv co-morbiditeit of overmatig alcoholgebruik blijven jaarlijks gecontroleerd. Indien goed behandelde hypertriglyceriden hoeft TG niet jaarlijks gemeten te worden. Kan wel altijd op individuele basis aangepast worden.
(7) Het berekende LDL bij ontregelde diabetes is niet betrouwbaar, dan bepaling totaal cholesterolpakket.