Beleid tweede lijn - incl. terugverwijsbeleid

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Cardiovasculair Risico Management - RTA ZO-Brabant | Beleid tweede lijn - incl. terugverwijsbeleid

Beleid tweede lijn - incl. terugverwijsbeleid

Patiënten met een (cardio)vasculair event die al zijn opgenomen in een eerstelijns zorgprogramma CVRM of DM (ook patiënten die onder controle blijven van de specialist) krijgen binnen 2 weken een versnelde afspraak met de huisarts om te zien of de streefwaarden en het individueel zorgplan (IZP) dient te worden aangepast.

De volgende speciale patiëntengroepen krijgen een consult op een CVR spreekuur bij de specialist (al dan niet via een CVR poli) (8):

  • Onbegrepen re-event binnen 1 jaar;
  • Leeftijd < 60 jaar;
  • Mensen met een erfelijke/familiaire aandoening: familiaire hypercholesterolaemie, familiair belast voor trombose/longembolie;
  • Patiënten die een event hebben doorgemaakt, maar waar de medisch specialist geen atherosclerose of macrovasculaire afwijkingen heeft kunnen vaststellen.

Patiënten met een (cardio)vasculair event die nog niet zijn opgenomen in een eerstelijns zorgprogramma CVRM of DM krijgen binnen 2 weken na het event een afspraak bij de huisarts of indien < 75 jaar op een CVR spreekuur bij de medisch specialist voor:

  • Volledige risico inventarisatie;
  • Leefstijladviezen;
  • Medicatie voor reductie van het vasculair risico.

Terugverwijzing

  • De patiënt die op een CVR spreekuur bij de specialist is gezien wordt in principe na instelling op de juiste medicatiedosering en eventueel een eenmalige medicatiecontrole terugverwezen (9) naar de huisarts voor opname in het eerstelijns zorgprogramma CVRM;.
  • Bij terugverwijzing van een patiënt wordt de patiënt verzocht om binnen 3 maanden een afspraak bij de huisarts te maken;
  • Indien de patiënt geen afspraak bij de huisarts maakt, wordt hij/zij hiervoor opgeroepen door de huisartspraktijk.

(8) Als de patiënt in een hartrevalidatieprogramma is opgenomen maakt dit onderdeel uit van het hartrevalidatietraject.
(9) Bij het niet behalen van de streefwaarden volgt uiterlijk na 3 maanden een besluit, in overleg met de huisarts.