Voorlichting behandeling

U bevindt zich hier: Home | Werkafspraken | Transmurale afspraken | Cardiovasculair Risico Management - RTA ZO-Brabant | Voorlichting behandeling

Voorlichting behandeling

Voorlichting en niet-medicamenteuze behandeling bij een verhoogd risico volgens de risicotabel

Gericht op zelfmanagement

  • Educatie;
  • Voedings- en gewichtsadvies, met ondersteunend programma, op indicatie consult diëtiste;
  • Stoppen met roken, met ondersteunend programma;
  • Lichaamsbeweging: half uur/dag of 3x/week extra inspannend;
  • Alcoholbeperking;
  • Stressreductie.
NB. Bij de behandeling bij verhoogd risico hoort het opstellen van een individueel zorgplan, uitgaande van de motivatie van de patiënt.

Medicamenteuze behandeling bij een verhoogd risico volgens de risicotabel

Zie bijlage 1.